Privatumo politika

Mums svarbus Jūsų pasitikėjimas, Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas. Įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“), kurioje yra pateikta aiški ir konkreti informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą: kaip ir kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome, kokiais tikslais juos tvarkome, kiek laiko saugome, kokias teises Jūs turite ir kita informacija, apibrėžta pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (toliau – „ADTAĮ“) ir kitus galiojančius teisės aktus, nustatančius asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios Privatumo politikos tikslas – reglamentuoti tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi internetinės parduotuvės www.e-sauletavirtuve.lt (toliau – „internetinė parduotuvė“) lankytojų asmens duomenys.
1.2. Privatumo politika numato asmens duomenų tvarkymo priemones, siekiančias užtikrinti asmens duomenų saugumo, apibrėžto pagal ADTAĮ ir kitus galiojančius teisės aktus, įgyvendinimą.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas – Donatas Černius, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 743501 (toliau – „Pardavėjas“), registruotos buveinės adresas Pušyno g. 55-2, Giraitės kaimas, Užliedžių seniūnija, Kauno rajonas, el. p.: donatas@sauletavirtuve.lt
1.4. Asmens duomenų valdytojas yra įsipareigojęs užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus.

 

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?
2.1. Asmens duomenys www.e-sauletavirtuve.lt renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, kai Jūs duodate sutikimą, t.y. kai susipažįstate ir aiškiai išreiškiate sutikimą su internetinės parduotuvės Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika, pažymėdami šį sutikimą (registruojantis ir susikuriant paskyrą internetinėje parduotuvėje ir/ar inicijavus pirkimo-pardavimo sutartį).
2.2. Naudojantis www.e-sauletavirtuve.lt Jūsų asmens duomenys pradedami rinkti tada, kai Jūsų patys juos savo noru mums pateikiate.
2.3. Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų ar pasikeitus asmens duomenims, nedelsdami juos pakoreguokite. Informaciją, kurią pateikėte registruodamiesi, galite pakeisti prisijungę prie savo paskyros. Kitais atvejais susisiekite el. paštu: info@sauletavirtuve.lt

2.4. Mes tvarkome asmens duomenis šiais tikslais:
2.4.1. elektroninės prekybos vykdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti pateiktą užsakymą, sėkmingai pristatyti užsakytas prekes, pranešti apie užsakymo vykdymo būseną ir pristatymą, tvarkyti grąžinimus ir skundus.
2.4.1.1. Siekdami 2.4.1. punkte nurodyto tikslo, tvarkome šiuos tikslui pasiekti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, užsakymo gavėjo vardą, pavardę ir adresą, jei Pirkėjas yra įmonė – įmonės pavadinimą, kodą ir PVM kodą, užsakymo informaciją (prekės pavadinimas, prekės kaina, kiekis, suteikta nuolaida, nuolaidos kodas, užsakymo data, užsakymo numeris, pristatymo būdas, apmokėjimo būdas, užsakymo vykdymo būsena).
2.4.1.2. Teisinis 2.4.1. punkte nurodyto tikslo pagrindas – pirkimo pardavimo sutarties vykdymas. 2.4.1.1. punkte nurodytus asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus.

2.4.2. tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus el. paštu, informuojant apie teikiamas paslaugas, produktus, vykdomas akcijas, teikiamus specialius pasiūlymus, nuolaidas, pateikiant nuolaidos kodus ar dalijantis kita aktualia su internetine parduotuve bei jos veikla susijusia informacija.
2.4.2.1. Siekiant 2.4.2. punkte nurodyto tikslo, tvarkome šiuos tikslui pasiekti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, el. pašto sąveikos rezultatus (informaciją apie tai, ar naujienlaiškiai buvo atidaryti, perskaityti, ar buvo ir kiek kartų buvo paspaustos naujienlaiškiuose esančios aktyvios nuorodos, iš kokių šalių yra naujienlaiškį atidarę jo gavėjai, koks įrenginys (kompiuteris, telefonas, planšetinis kompiuteris) buvo naudojamas naujienlaiškio skaitymui).
2.4.2.2. Teisinis 2.4.2. punkte nurodyto tikslo pagrindas – pagrįstas Pirkėjo ir Pardavėjo interesas. 2.4.2.1. punkte nurodytus asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume vykdyti prekių rinkodarą, pateikti Jums geriausius pasiūlymus ir informuoti apie vykdomus rinkodaros veiksmus (akcijas, išpardavimus, specialius pasiūlymus, kt.).

2.4.3. vartotojo paskyros administravimo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant teikti internetinėje parduotuvėje užsiregistravusių lankytojų prisijungimo autorizavimą, suteikiant galimybę keisti asmens duomenis (pavyzdžiui, pristatymo adresą, telefono numerį, kt.) į naujausią tikslią informaciją, leidžiančią tiksliai ir sklandžiai vykdyti užsakymų įgyvendinimą ir prekių pristatymą, suteikiant galimybę matyti asmeninę pirkimo istoriją.
2.4.3.1. Siekiant 2.4.3. punkte nurodyto tikslo, tvarkome šiuos tikslui pasiekti būtinus registruotų Pirkėjų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, užsakymo gavėjo vardą, pavardę ir adresą, jei Pirkėjas yra įmonė – įmonės pavadinimą, kodą ir PVM kodą.
2.4.3.2. Teisinis 2.4.3. punkte nurodyto tikslo pagrindas – pagrįstas Pirkėjo ir Pardavėjo interesas. 2.4.3.1 punkte nurodytus asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume administruoti Jūsų vartotojo paskyrą ir užtikrinti sklandų naudojimąsi internetine parduotuve.

2.4.4. pirkėjų aptarnavimo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant turėti galimybę bendrauti su Pirkėju, atsakyti į Pirkėjo pateiktas užklausas, analizuoti skundų atvejus, atlikti situacijų analizę ir pateikti pagrįstus atsakymus.
2.4.4.1. Siekiant 2.4.4 punkte nurodyto tikslo, tvarkome šiuos tikslui pasiekti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, užsakymo gavėjo vardą, pavardę ir adresą, jei Pirkėjas yra įmonė – įmonės pavadinimą, kodą ir PVM kodą, užsakymo informaciją (prekės pavadinimas, prekės kaina, kiekis, suteikta nuolaida, nuolaidos kodas, užsakymo data, užsakymo numeris, pristatymo būdas, apmokėjimo būdas, užsakymo vykdymo būsena), pirkimo istoriją.
2.4.4.2. Teisinis 2.4.4 punkte nurodyto tikslo pagrindas – pagrįstas Pirkėjo ir Pardavėjo interesas. 2.4.4.1. punkte nurodytus asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume teikti kokybišką Pirkėjų aptarnavimą iškilusiais klausimais.

 

3. KAIP IR IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?
3.1. Renkame asmens duomenis iš šių šaltinių:
3.1.1. Duomenys, tvarkomi 2.4.1, 2.4.3 ir 2.4.4 punktuose nurodytais tikslais, renkami tiesiogiai iš Jūsų, Jums savo noru registruojantis internetinėje parduotuvėje ar inicijavus pirkimo-pardavimo sutartį (užpildant internetinėje parduotuvėje pateiktą formą, užsisakant prekes). Taip pat duomenys gali būti perduodami tiesiogiai susisiekus su mumis ir savo noru pateikiant mums asmens duomenis, būtinus registracijai internetinėje parduotuvėje, pirkimo pardavimo sutarties inicijavimui, kokybiškam aptarnavimui.
3.1.2. Duomenys, tvarkomi 2.4.2 punkte nurodytais tikslais, renkami tiesiogiai iš Jūsų, Jums savo noru registruojantis internetinėje parduotuvėje ar inicijavus pirkimo-pardavimo sutartį (užpildant internetinėje parduotuvėje pateiktą formą, užsisakant prekes ir išreiškiant sutikimą dėl reklaminio pobūdžio informacijos gavimo). Taip pat duomenys gali būti perduodami tiesiogiai susisiekus su mumis ir savo noru pateikiant mums asmens duomenis, būtinus registracijai internetinėje parduotuvėje, pirkimo pardavimo sutarties inicijavimui, kokybiškam aptarnavimui, reklaminio pobūdžio informacijos teikimui. Asmens duomenys (elektroninio pašto adresas) yra renkami ir tuomet, kai užsisakote internetinės parduotuvės naujienlaiškį, įvesdami elektroninio pašto adresą į specialų laukelį, esantį www.e-sauletavirtuve.lt ir paspaudžiate „Užsisakyti naujienlaiškį“.
3.2. Jums užsisakius naujienlaiškį, mes renkame duomenis ir analizuojame el. pašto sąveiką: informaciją apie tai, ar naujienlaiškiai buvo atidaryti, perskaityti, ar buvo ir kiek kartų buvo paspaustos naujienlaiškiuose esančios aktyvios nuorodos, iš kokių šalių yra naujienlaiškį atidarę jo gavėjai, koks įrenginys (kompiuteris, telefonas, planšetinis kompiuteris) buvo naudojamas naujienlaiškio skaitymui.
3.3. Internetinės parduotuvės www.e-sauletavirtuve.lt naudojimo metu automatiškai yra renkami statistiniai duomenys, kaip IP adresas, lankymosi data, laikas, peržiūrėti puslapiai, lankymosi trukmė ir kt. Šie duomenys yra anonimiški, nėra siejami su konkrečiais asmenimis ir neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Šie duomenys yra renkami bei analizuojami tik statistikos tikslais.

 

4. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?
4.1. Jūsų asmens duomenys yra registruojami ir saugomi aktyvioje elektroninėje internetinės parduotuvės www.e-sauletavirtuve.lt duomenų bazėje. Asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš internetinės parduotuvės lankytojų ar suinteresuotų asmenų, jiems užpildant popierines formas ar savo noru perduodant asmens duomenis žodžiu, į duomenų bazę suveda Pardavėjas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą.
4.2. Internetinėje parduotuvėje registruotų asmenų asmens duomenys internetinės parduotuvės duomenų bazėje yra saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sukurtos paskyros. Jei pirkimo-pardavimo sutartis buvo inicijuota neprisiregistravus prie internetinės parduotuvės, asmens duomenys internetinės parduotuvės duomenų bazėje yra saugomi 5 metus nuo duomenų gavimo (pirkimo operacijos atlikimo dienos).
4.3. Asmens duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius), yra saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų (naujienlaiškių) galite bet kuriuo metu, elektroniniame laiške paspaudę atitinkamą nuorodą, išreiškiančią Jūsų nesutikimą toliau gauti naujienlaiškius.
4.4. Suėjus anksčiau nurodytiems terminams, asmens duomenys yra sunaikinami arba patikimai nuasmeninami automatiškai, arba juos sunaikina arba patikimai nuasmenina Pardavėjas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą. Nuasmeninti duomenys negrįžtamai atsiejami nuo Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus identifikuojančios informacijos.

 

5. KOKIAIS ATVEJAIS IR KAM GALIME ATSKLEISTI ASMENS DUOMENIS?
5.1. Norėdami sėkmingai ir sklandžiai įgyvendinti paslaugų teikimą ir administravimą, Jūsų asmens duomenimis galime pasidalinti su susijusiais duomenų tvarkytojais. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
5.1.1. Bankams ir elektroninio atsiskaitymo paslaugas teikiančioms bendrovėms. Šias bendroves pasiekia informacija apie Jūsų užsakomą prekių krepšelį ir jo sumą, kurią reikia apmokėti, kai perkate www.e-sauletavirtuve.lt, apmokėdami užsakymą per el. bankininkystę.
5.1.2. Siuntų pristatymo bendrovėms. Šios bendrovės užtikrina, kad užsakytos prekės pasiektų Jus sklandžiai ir laiku, reikiamu adresu, o prieš pristatant ar pristačius prekes apie tai būtumėte informuojami tiesiogiai.
5.1.3. IT paslaugų teikimo įmonėms. Šios įmonės užtikrina sklandžią patirtį naudojantis internetine parduotuve ir operatyvų bet kokių galimų techninių nesklandumų sprendimą.
5.1.4. Tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) paslaugų teikėjui.
5.1.5. Taip pat asmens duomenys gali būti perduodami atsakant į teisėsaugos arba valstybės institucijų prašymus, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus esame įpareigoti pateikti asmens duomenis. Duomenys perduodami tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus.
5.2. Trečiosioms šalims, kurioms turime atskleisti asmens duomenis, asmens duomenys visada yra perduodami tik būtina jų apimtimi (pavyzdžiui, naujienlaiškių siuntimą valdančiai įmonei yra perduodamas tik asmens el. pašto adresas). Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali naudoti jų kitiems tikslams.
5.2. Visada renkamės patikimus partnerius, su kuriais bendradarbiaujame. Trečiosios šalys, kurioms turime atskleisti asmens duomenis, privalo užtikrinti tokią pačią asmens duomenų apsaugą, tvarkyti juos sąžiningai, tiksliai ir teisėtai.

 

6. KAIP UŽTIKRINAME ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ?
6.1. Tvarkome ir saugome asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, siekdamas užtikrinti visišką asmens duomenų saugumą. Įgyvendiname įvairias tinkamas saugumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ir/ar atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6.2. Asmens duomenis tvarkome sąžiningai, teisėtai, tiksliai ir remiantis tik pagrįstais teisėtais Privatumo politikoje įvardytais interesais.
6.3. Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis ADTAĮ ir kitais galiojančiais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Pardavėjas, siekdamas užtikrinti asmens duomenų saugumą, laikosi šios Privatumo politikos.
6.4. Asmens duomenis mums pateikiate Jūs. Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų ar pasikeitus asmens duomenims, nedelsdami juos pakoreguokite. Informaciją, kurią pateikėte registruodamiesi, galite pakeisti prisijungę prie savo paskyros. Kitais atvejais susisiekite el. paštu: info@sauletavirtuve.lt Asmens duomenys yra tikslinami ir atnaujinami, vos tik informuojate mus apie duomenų pasikeitimą.
6.5. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia užsakymo ir registracijos formoje netikslius, neteisingus, melagingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
6.6. Pardavėjas, atsakingas už asmens duomenų saugumą, laikosi konfidencialumo principo ir saugo bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, nebent informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Visais kitais atvejais Pardavėjas imasi visų reikiamų priemonių, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6.7. Nepriklausomai nuo visų saugumui užtikrinti naudojamų priemonių, absoliuti ir visiška apsauga nuo visų galimų pavojų, atsirandančių perduodant informaciją internetu ar mobiliuoju ryšiu, nėra įmanoma.
6.8. Siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, rekomenduojame prie internetinės parduotuvės prisijungusiems asmenims susikurti patikimą slaptažodį (ne trumpesnį kaip 8 simbolių, susidarantį ne tik iš raidžių, bet ir skaičių ar simbolių) bei patikimai saugoti savo prisijungimo duomenis paslaptyje, neatskleidžiant jų jokiems tretiesiems asmenims.

 

7. JŪSŲ TEISĖS
7.1. Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Jūs turite šias teises:
7.1.1. Teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
7.1.2. Teisę kreiptis į mus ir prašyti ištaisyti pasikeitusius, neteisingus, netikslius Jūsų asmens duomenis.
7.1.3. Teisę kreiptis į mus ir prašyti ištrinti mūsų sukauptus Jūsų asmens duomenis. Jūsų suteiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
7.1.4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą.
7.1.5. Teisę į duomenų perkeliamumą, t.y. teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis.
7.1.6. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Nepaisant nesutikimo, esant pagrįstoms priežastims toliau tvarkyti asmens duomenis, mes gali tęsti Jūsų duomenų tvarkymą.
7.1.7. Teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.1.8. Teisę pateikti skundą.
7.2. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu el. pašto adresu: info@sauletavirtuve.lt Tam, kad galėtume imtis priemonių, turėsime patvirtinti Jūsų tapatybę. Prašysime tą padaryti pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodant Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis, kurių teisingumą patikrinsime, arba kitokiomis elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie jūsų tvarkomus duomenis bus pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.
7.3. Jūsų teisės bus įgyvendinamos per asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus laikotarpius. Jūsų teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

8. NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA
8.1. Naudotis internetine parduotuve www.e-sauletavirtuve.lt turi teisę tik pilnamečiai asmenys ir nepilnamečiai asmenys nuo 16 metų.
8.2. Asmenys, jaunesni nei 16 metų amžiaus, neturėtų naudotis internetine parduotuve ir pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

 

9. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
9.1. Norėdami jums pasiūlyti geresnę naršymo ir naudojimosi internetine parduotuve patirtį naudojame slapukus (angl. cookies).
9.2. Slapukas – tai nedidelis failas, išsaugomas jūsų interneto naršyklėje, kai lankotės internetinėje svetainėje, pavyzdžiui www.e-sauletavirtuve.lt. Slapukai padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį internetinės parduotuvės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją, rinkti lankomumo statistiką. Tai visiškai įprasta praktika, kurią naudoja daugelis internetinių svetainių, o jų atsisakius dalis svetainių funkcijų gali nebeveikti. Slapukų dėka naudojimasis internetine parduotuve Jums tampa patogesnis, nes jų dėka naršyklė atpažįsta Jus prisijungiant prie savo paskyros, prisimena Jūsų susirinktą prekių krepšelį ir kt. Tuo tarpu mes, stebėdami lankomumo statistiką, galime tobulinti internetinę parduotuvę, geriau tenkinančią Jūsų poreikius.
9.6. Mes naudojame svetainę „Google Analytics“ marketingo ir lankytojų elgsenos analizės tikslais. „Google Analytics“ generuoja statistinius duomenis ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine per slapukus, kurie įrašomi į naudotojų kompiuterius ar kitus mobiliuosius įrenginius. „Google Analytics“ suteikia galimybę įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje ir analizuoti duomenis, leidžiančius mums tobulinti internetinę parduotuvę ir padaryti ją patrauklesnę lankytojams.
9.3. Lankydamiesi internetinėje parduotuvėje www.e-sauletavirtuve.lt, galite savanoriškai pasirinkti sutikti su slapukų naudojimu.
9.4. Savo duotą sutikimą naudoti slapukus bet kuriuo metu galite atšaukti, pakeisdami savo internetinės naršyklės nustatymus. Norėdami sužinoti, kaip ištrinti slapukus Jūsų naudojamoje naršyklėje, skaitykite savo naršyklės gamintojo pateikiamas instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“ (angl. „Help“) arba „Nustatymai“ (angl. „Settings“). Nepamirškite, kad ištrynę mūsų slapukus galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis mūsų internetinės parduotuvės galimybėmis. Rekomenduojame, kad paliktumėte slapukų palaikymą įjungtą.
9.5. Išsamiau su mūsų taikoma slapukų politika galite susipažinti čia: Slapukų politika.

 

10. KONTAKTAI IR KUR KREIPTIS DĖL TEISIŲ PAŽEIDIMO?
10.1. Privatumo politikos klausimais, asmens duomenų tvarkymo klausimais ar jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu: info@sauletavirtuve.lt Imsimės visų priemonių, kad klausimai būtų atsakyti, o iškilusios problemos – išspręstos.
10.2. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 

11. KAIP KEIČIAMA PRIVATUMO POLITIKA?
10.1. Reguliariai peržiūrime Privatumo politiką. Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite šiame puslapyje.
10.2. Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 15 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.